četvrtak, 25. kolovoza 2016.

Pregled glasanja o prijedlozima kongresa

Objavljen je sumarni pregled glasanja o prijedlozima kongresa, zeleno su usvojeni prijedlozi, crveno oni koji su odbačeni.

Objavio: Leonardo Ljubičić

Nema komentara:

Objavi komentar