30 travnja, 2016

Raspis 9. veteranskog kupa

Subota, 30.04.2016

Na kongresu ICCF-a 2008. u Bugarskoj, nakon velikog odaziva na prvi turnir starijih igrača, da se novi svjetski veteranski kup započne svake godine. U suradnji sa ICCF-om, Engleska Federacija za dopisni šah će organizirati 8. Veteranski svjetski kup.

Prva faza 9. Veteranskog svjetskog kupa započeti će 01.09.2016.

Kao i kod prethodnih VWC turnira, natjecanje će biti podijeljeno u tri faze, a nekoliko najbolje plasiranih igrača u prethodnoj fazi stječe pravo nastupa u polufinalu odnosno finalu. Broj kvalifikanata ovisiti će o ukupnom broju prijava, ali predviđa se da će grupe u svakoj fazi sadržavati 11 igrača (10 partija) ili 13 igrača (12 partija), i da će se igrati preko servera tempom od 10 poteza za 40 dana. Vrijeme predviđeno za svaku od faza biti će otprilike 18 mjeseci za fiksnim datumom završetka koji će biti najavljen na početku natjecanja.

Pravo sudjelovanja

Na 9. Veteranskom svjetskom kupu mogu nastupiti svi igrači koji su napunili 60 godina u trenutku početka turnira. Stoga, igrači moraju imati najmanje 60 godina na datum 01.09.2016.

Prijave

Igrači se mogu prijaviti:

Preko svojih nacionalnih federacija (kontaktirajte svoje NF vezano za iznos pristojbe – pristojba preko NF iznosi € 10.00 nap. L.Lj.)
Gdje je to omogućeno, preko ICCF-ovog sistema Direktne Prijave. Pristojba preko DE iznositi će € 14.25

Prijave preko nacionalnih federacija trebaju sadržavati sljedeće informacije za svakog od igrača:

- Ime i prezime
- Datum rođenja
- email adresu
- ICCF ID
- broj prijava (igrači se mogu prijaviti i za više od jedne preliminarnih skupina)

Premda je broj preliminarnih grupa za koje se pojedini igrač može prijaviti neograničen, maksimalni broj kvalifikacija za polufinale biti će dva, te jedan za finale.

Nagradni fond

Nagradni fond, sukladno zaključcima kongresa ICCF iz 2013., u iznosu od € 6,000 biti će raspodijeljen kada bude poznat ukupan broj prijava i grupa. Pehari će također biti predviđeni za tri prvoplasirana igrača u finalu.

Prijave

Prijave preko NF treba poslati email-om organizatoru turnira Ian M. Pheby-u na email adresu ian.pheby@tiscali.co.uk najkasnije do 01.08.2016. Sugerira se da prijave preko NF budu slane kako pristignu, a ne da se čeka zadnji dan.
Zadnji dan prijava preko DE biti će također 01.08.2016.

Od srca se pozivaju svi veterani dopisnog šaha da se prijave na ovaj turnir, kako radi užitka igre tako i radi prijateljskog kontakta/komunikacije starijih igrača širom svijeta.

Nacionalnim federacijama daje se u zadatak da ovom turniru daju što je moguće širi publicitet kod starijih igrača.

Dr. Guido Bresadola                                                                         Frank Geider                                                     Andrew DearnleyICCF Non Title Tournament Commissioner                     ICCF World Tournament Director                          EFCC President

Objavio: Leonardo Ljubičić

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.