27 veljače, 2022

PORUKA NACIONALNOG DELEGATA

 Poštovani šahovski prijatelji,


kao prvo želim zahvaliti predsjedniku HKDŠ-a Zdravku Tešiću (a i svima vama - nitko se još nije bunio)
na mom imenovanju za nacionalnog delegata HKDŠ-a za suradnju i odnose s Međunarodnom federacijom dopisnih šahista (ICCF).

Ako imate bilo kakvih pitanja vezano uz prijave na turnire, slobodno mi se obratite. Mala smo udruga, i draže mi je sa svakim osobno
komunicirati o tim pitanjima, nego slati skupne mailove.

Ovu poruku šaljem svima koje ICCF server evidentira kao aktivne igrače, i to upravo na e-mail adresu evidentiranu u sustavu.
Podsjećam da tu e-mail adresu možete promijeniti pod PERSONAL SETTINGS na web stranici ICCF-a.
Iako ću periodički provjeravati te e-mail adrese, molim da me ipak obavijestite o svakoj takvoj promjeni.

Ako iz bilo kojeg razloga želite da vas kontaktiram na e-mail adresu različitu od one u ICCF sustavu,
nije problem - samo me o tome obavijestite. Također, ako više niste aktivni, i ne želite dobivati nikakve poruke (iako vas server još uvijek
vodi pod aktivne), isto nije problem - samo mi to potvrdite.

E sad, neću puno pisati (jer to se onda manje čita), ali ipak par obavijesti:

1) Zbog trenutne situacije u Ukrajini, sve partije koje uključuju ukrajinske igrače trebale bi biti stopirane (možda već i jesu).

2) Zbog istog razloga pokreću se prve inicijative da se Rusiji zabrani članstvo u ICCF-u. Iako sam protiv takvog pristupa, slobodno se javite sa svojim mišljenjem pa ako će u jednom trenutku mene kao nacionalnog delegata nešto pitati,  spreman sam glasati za volju većine.

3) Stigle su mi i ponude (bez konkretnih financija) za online pristup šahovskom programu Stockfish uz brzine do 1 BN/s (milijardu čvorova u sekundi). Osobno nisam zainteresiran, ali ako se vas više javi, spreman sam se raspitati.

Inače, kad smo već pokrenuli pitanje šahovskih programa: pripremite se na pravu poplavu remija u dopisnom šahu (pritom mislim na preko 99%).
Današnji šahovski programi u samo nekoliko sekundi pronalaze poteze koji mogu remizirati veliku većinu pozicija.
To nije bio slučaj prije nekoliko godina, iako je i tada već bilo puno remija.

Srdačan pozdrav,
Ivan Ivec

15 veljače, 2022

IVAN IVEC NOVI JE NACIONALNI DELEGAT KOD ICCF

 Predsjednik HKDŠ svojom je odlukom imenovao novog delegata HKDŠ za odnose sa ICCF.

Odluku javno objavljujemo:Na temelju čl. 31. Statuta i čl. 40. Poslovnika o radu Hrvatskog kluba dopisnih šahista, donosim slijedeću


ODLUKU O IMENOVANJU NACIONALNOG DELEGATA


1.      IVAN IVEC imenuje se nacionalnim delegatom  Hrvatskog kluba dopisnih šahista za suradnju i odnose sa Međunarodnom federacijom dopisnih šahista (ICCF).

 

2.      Mandat povjerenika nije ograničen.

 

3.      Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se javno objaviti u glasilu HKDŠ.

 

 

 

U Zagrebu, 15. veljače 2022.

 

 

PREDSJEDNIK HKDŠ:

 

Zdravko Tešić, v.r.


05 veljače, 2022

SAZIV REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE HKDŠ

 Predsjednik HKDŠ  sazvao je redovnu godišnju skupštinu Hrvatskog kluba dopisnih šahista koja će se održati elektronskim putem u razdoblju od 6. do 20. veljače 2022. godine.

Radni materijali dostavljeni su članovima na adrese njihove e-pošte.

Dnevni red skupštine donosimo u nastavku: 

Na temelju članka 26. Statuta HRVATSKOG KLUBA DOPISNIH ŠAHISTA, donosim slijedeću

 

O D L U K U

 

Sazivam  redovnu Skupštinu Hrvatskog kluba dopisnih šahista sa slijedećim prijedlogom dnevnog reda:

1.   Izvješće predsjednika o radu HKDŠ u proteklom razdoblju

2.   Izvješće izbornika

3.   Plan rada za 2022. godinu

4.   Izvješće Nadzornog odbora

5.   Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2021. godinu

6.   Financijski plan za 2022. godinu

7.   Donošenje odluke o privremenoj obustavi obveze plaćanja članarine

8.   Razno.

 

Skupština će se održati elektroničkim putem.

Od dana objave ovog dnevnog reda  pa do završetka rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda mora proći najmanje 15 dana.

Odluke se donose elektroničkim glasovanjem po svakoj točki dnevnog reda.

Smatra se da je odluka donesena ako je za istu glasovala većina članova koji su pristupili glasovanju u odnosu na one koji su glasovali protiv.

Ovaj prijedlog dnevnog reda i materijali o kojima će se raspravljati na skupštini  javno će se objaviti u glasilu HKDŠ-a  na mrežnoj stranici www.hrklubds.blogspot.hr.

 

Zagreb,  5. veljače 2022.

PREDSJEDNIK  HKDŠ-a:

    Zdravko Tešić, v.r.


04 veljače, 2022

ODRŽANA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

 U sklopu pripreme redovne godišnje skupštine HKDŠ održana je sjednica Nadzornog odbora.

Zapisnik i odluku donosimo u nastavku:

ZAPISNIK

sastavljen dana 4. 2. 2022. godine povodom sjednice Nadzornog odbora Hrvatskog kluba dopisnih šahista (HKDŠ) održane elektroničkim putem.

Na temelju članka 49. st.3. Poslovnika o radu, predsjednik NO sazvao je sjednicu Nadzornog odbora Hrvatskog kluba dopisnih šahista sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

1.       Usvajanje izvješća o obavljenom nadzoru zakonitosti rada i poslovanja HKDŠ

Skupština se održava  elektroničkim putem.

Odluke se donose elektroničkim glasovanjem po svakoj točki dnevnog reda.

Smatra se da je odluka donesena ako je za istu glasovala većina članova koji su pristupili glasovanju u odnosu na one koji su glasovali protiv.

 Prijedlog dnevnog reda i materijali o kojima će se raspravljati na sjednici dostavljeni su članovima NO  dana 31. siječnja  2022. godine elektronskom poštom na njihove e-mail adrese.

Do dana sastavljanja ovog zapisnika svi članovi dostavili su svoja mišljenja i obavili glasovanje.

Nije bilo prijedloga za izmjenama i dopunama ovako predloženog dnevnog reda.

Točka 1. Usvajanje izvješća o obavljenom nadzoru zakonitosti rada i poslovanja HKDŠ

 Uvodne napomene:

 Temeljem statutarnih odredbi i odredbi poslovnika o radu, Nadzorni odbor je tijelo HKDŠ koje:

 - obavlja nadzor nad zakonitošću rada i poslovanja HKDŠ,

- nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i na druge načine utvrđenih obveza HKDŠ,

- prati i analizira ostvarivanje financijske politike i izvršavanje financijskog plana,

- kontrolira blagajnička i financijska izvješća,

- predlaže mjere radi sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u radu i

  poslovanju.

 Nadzorni odbor HKDŠ-a je nezavisno tijelo Kluba koje nadzire zakonitost rada i poslovanja svih drugih tijela i dužnosnika unutar HKDŠ-a te o svojem nalazu i mišljenju izvješćuje Skupštinu.

 Nadzorni odbor obavio je poslove iz svoje nadležnosti i jednoglasnom odlukom svih članova (Ivan Ivec, Boris Hržina i Vladimir Cvetnić) donio  nalaz i mišljenje koje upućuje predstojećoj skupštini HKDŠ:

 Nadzorni odbor HKDŠ obavio je nadzor nad zakonitošću rada i poslovanja te kontrolu blagajničkih i financijskih izvješća HKDŠ i donio odluku u tekstu koji se ima objaviti na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

 Sukladno čl. 49. Poslovnika o radu, ovaj se zapisnik ima objaviti  u “Glasniku Hrvatskog kluba dopisnih šahista” na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

 

Dovršeno.