15 veljače, 2022

IVAN IVEC NOVI JE NACIONALNI DELEGAT KOD ICCF

 Predsjednik HKDŠ svojom je odlukom imenovao novog delegata HKDŠ za odnose sa ICCF.

Odluku javno objavljujemo:Na temelju čl. 31. Statuta i čl. 40. Poslovnika o radu Hrvatskog kluba dopisnih šahista, donosim slijedeću


ODLUKU O IMENOVANJU NACIONALNOG DELEGATA


1.      IVAN IVEC imenuje se nacionalnim delegatom  Hrvatskog kluba dopisnih šahista za suradnju i odnose sa Međunarodnom federacijom dopisnih šahista (ICCF).

 

2.      Mandat povjerenika nije ograničen.

 

3.      Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se javno objaviti u glasilu HKDŠ.

 

 

 

U Zagrebu, 15. veljače 2022.

 

 

PREDSJEDNIK HKDŠ:

 

Zdravko Tešić, v.r.


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.