04 veljače, 2022

ODRŽANA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

 U sklopu pripreme redovne godišnje skupštine HKDŠ održana je sjednica Nadzornog odbora.

Zapisnik i odluku donosimo u nastavku:

ZAPISNIK

sastavljen dana 4. 2. 2022. godine povodom sjednice Nadzornog odbora Hrvatskog kluba dopisnih šahista (HKDŠ) održane elektroničkim putem.

Na temelju članka 49. st.3. Poslovnika o radu, predsjednik NO sazvao je sjednicu Nadzornog odbora Hrvatskog kluba dopisnih šahista sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

1.       Usvajanje izvješća o obavljenom nadzoru zakonitosti rada i poslovanja HKDŠ

Skupština se održava  elektroničkim putem.

Odluke se donose elektroničkim glasovanjem po svakoj točki dnevnog reda.

Smatra se da je odluka donesena ako je za istu glasovala većina članova koji su pristupili glasovanju u odnosu na one koji su glasovali protiv.

 Prijedlog dnevnog reda i materijali o kojima će se raspravljati na sjednici dostavljeni su članovima NO  dana 31. siječnja  2022. godine elektronskom poštom na njihove e-mail adrese.

Do dana sastavljanja ovog zapisnika svi članovi dostavili su svoja mišljenja i obavili glasovanje.

Nije bilo prijedloga za izmjenama i dopunama ovako predloženog dnevnog reda.

Točka 1. Usvajanje izvješća o obavljenom nadzoru zakonitosti rada i poslovanja HKDŠ

 Uvodne napomene:

 Temeljem statutarnih odredbi i odredbi poslovnika o radu, Nadzorni odbor je tijelo HKDŠ koje:

 - obavlja nadzor nad zakonitošću rada i poslovanja HKDŠ,

- nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i na druge načine utvrđenih obveza HKDŠ,

- prati i analizira ostvarivanje financijske politike i izvršavanje financijskog plana,

- kontrolira blagajnička i financijska izvješća,

- predlaže mjere radi sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u radu i

  poslovanju.

 Nadzorni odbor HKDŠ-a je nezavisno tijelo Kluba koje nadzire zakonitost rada i poslovanja svih drugih tijela i dužnosnika unutar HKDŠ-a te o svojem nalazu i mišljenju izvješćuje Skupštinu.

 Nadzorni odbor obavio je poslove iz svoje nadležnosti i jednoglasnom odlukom svih članova (Ivan Ivec, Boris Hržina i Vladimir Cvetnić) donio  nalaz i mišljenje koje upućuje predstojećoj skupštini HKDŠ:

 Nadzorni odbor HKDŠ obavio je nadzor nad zakonitošću rada i poslovanja te kontrolu blagajničkih i financijskih izvješća HKDŠ i donio odluku u tekstu koji se ima objaviti na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

 Sukladno čl. 49. Poslovnika o radu, ovaj se zapisnik ima objaviti  u “Glasniku Hrvatskog kluba dopisnih šahista” na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

 

Dovršeno.


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.